http://

Examples: google.com, yahoo.com

Main Info - www.mvcr.cz

Title
Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky

Description
Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem; organizaci voleb; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a metodicky usměrňuje šifrovou službu. Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek.

Keywords
veřejná správa, státní správa, metodická pomoc obcím, modernizace veřejné správy, hodnocení dopadu regulace, územní členění státu, státní hranice a jejich vyměřování, státní, hospodářské a služební tajemství, bezpečnost, prevence kriminality, bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, osobní doklady, občanské průkazy, cestovní doklady, občan na úřadě, evidence obyvatel, rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo, petice, místní referendum, povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, archivnictví, spisová služba, zbraně a střelivo, lustrace, povolování pobytu cizinců, postavení uprchlíků, azyl, migrace, integrace, trvalý pobyt, přechodný pobyt, zelené karty, bezpečnostní výzkum a vývoj, neplatné doklady, nabídka míst, nabídka služebních míst, sbírka zákonů, správní řád, eGovernment, informační systém veřejné správy, Czech POINT, eGON, datové schránky, základní registry, komunikační infrastruktura veřejné správy, portál veřejné správy, elektronický podpis, digitální mapa veřejné správy, strukturální fondy, komunitární programy, finanční nástroje EU, Schengen, dobrovolnická služba, seznam občanských sdružení, seznam veřejných sbírek, seznam politických stran, adresy v ČR, mimořádné události, krizové řízení, krizové štáby, Bezpečnostní rada státu, slovník krizového řízení, Svět očima dětí, volby, korupce

Unique Visitors
706 per month

Visits
709 per month

www.mvcr.cz logo
www.mvcr.cz

Stats and Traffic Info - www.mvcr.cz

www.mvcr.cz - Traffic Details from Alexa

Alexa Rank:

86,367
Compete unique visitors graph for www.mvcr.cz

Compete Rank:

1,478,484
Google

Google Page Rank:

n/a
Links from Google: 2,710

Indexed pages from Google:

34,500
Internet Archive Wayback Machine

Wayback Machine:

www.mvcr.cz in the past
Yahoo Links from Yahoo: 227,991

Indexed pages from Yahoo:

50,470

Indexed pages from Bing:

34,000
robtex

Robtex:

www.mvcr.cz

Server Info - www.mvcr.cz

Hosted in: CZECH REPUBLIC, PRAGUE
Host IP: 94.199.40.244
Host Provider: MINISTERSTVO VNITRA CR

Domain Registered:

-0001-11-30

Domain Expires:

-0001-11-30

Detailed Description - www.mvcr.cz

The mvcr.cz domain has 1 name servers at tel.cz, 1 name servers at iol.cz. There is one ip resolved to mvcr.cz.
mvcr.cz contains the following name servers: ns2.tel.cz, dns.iol.cz.

Mvcr.cz home page html weighs 32.44 KB .

Feedback